ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΔΑΚΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ, Μ. ΛΙΟΛΙΟΥ