ΠΤΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ, Π. ΝΙΚΗΤΕΑ