ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Π. ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ "ΧΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ"