ΟΙ ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ TOΥ ΔΡΟΣΙΝΗ, Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ