Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Α ΣΑΚΚΑΛΗ