Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ & ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ