Ο Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ