Ο ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ