Ο ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ