ΜΕΛΕΤΗ 2 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ