ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Ι ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ