Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ MOΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΡΟΣΙΝΗ, Α. ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ