Η ΦΙΟΥΡΙΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΤΗΣ, Α. ΒΑΡΕΛΛΑ