Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Α. ΣΤΕΦΟΥ