Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ