ΔΡΟΣΙΝΗΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ ΑΛΟΓΟΥ, Μ. ΜΗΤΣΗ