ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ