5-7/10-2018 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ο.Σ.Φ.Ι.Μ. ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΟΛΟΥ