5/2/2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34