29/1/2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35