19/02/2018 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ