16/06/2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ