11/1/2017 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α.Μ.Ε.Α. – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΕΥΒΟΙΑΣ