06/04/2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ"