ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ CAS