Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας CAS, στο Μουσείο Γ. Δροσίνη