Δραστηριότητες του συλλόγου κατά την περίοδο της πανδημίας